Zespół Szkół Nr 5 w Stargardzie Szczecińskim

TECHNIKA

ZAWODÓWKI

4-letnie
Technikum Zawodowe

Technik pojazdów samochodowych

 

OPIS KIERUNKU

3–letnia
Szkoła Zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych

 

OPIS KIERUNKU

 

 

4-letnie
Technikum Zawodowe

Technik
architektury krajobrazu

 

OPIS KIERUNKU

3–letnia
Szkoła Zawodowa

Elektromechanik pojazdów samochodowych

 

OPIS KIERUNKU

 

 

4-letnie
Technikum Zawodowe

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

 

OPIS KIERUNKU

3–letnia
Szkoła Zawodowa

Kucharz

 

 

OPIS KIERUNKU

4-letnie
Technikum Zawodowe

Technik
mechanizacji rolnictwa

 

OPIS KIERUNKU

3–letnia
Szkoła Zawodowa

Cukiernik

 

 

OPIS KIERUNKU

4-letnie
Technikum Zawodowe

Technik analityk

 

OPIS KIERUNKU

 

 

 

Nowość

SZKOŁA SPECJALNA

3–letnia
Szkoła Zawodowa

Kucharz

 

OPIS KIERUNKU

3–letnia
Szkoła Zawodowa

Mechanik pojazdów samochodowych

 

OPIS KIERUNKU

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
OPIS KIERUNKU