Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

TECHNIKUM

SZKOŁA BRANŻOWA I-go stopnia

4-letnie
Technikum Zawodowe

Technik pojazdów samochodowych

 

OPIS KIERUNKU

3–letnia
Szkoła Branżowa

Mechanik pojazdów samochodowych

 

OPIS KIERUNKU

4-letnie
Technikum Zawodowe

Technik żywienia
i usług gastronomicznych

 

OPIS KIERUNKU

3–letnia
Szkoła Branżowa

Kierowca mechanik

 

OPIS KIERUNKU

4-letnie
Technikum Zawodowe

Technik
mechanizacji rolnictwa
i agrotroniki

 

OPIS KIERUNKU

3–letnia
Szkoła Branżowa

Kucharz

 

 

OPIS KIERUNKU

Nowy kierunek

 

4-letnie
Technikum Zawodowe

Technik kelner

 

OPIS KIERUNKU

3–letnia
Szkoła Branżowa

Cukiernik

 

 

OPIS KIERUNKU

SZKOŁA SPECJALNA

3–letnia
Szkoła Branżowa

Kucharz

 

OPIS KIERUNKU

3–letnia
Szkoła Branżowa

Mechanik pojazdów samochodowych

 

OPIS KIERUNKU

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
OPIS KIERUNKU