Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY ROK 1964-1997

Click to enlarge
Rok 1964-1997
Zdjęcia wybrane