t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed   djembed djembed  djembed

               

W naszej szkole odbyły się pogadanki na tematy odpowiedzialność karna nieletnich oraz cyberprzemoc

324977544 926024415078874 2340271205755869586 n19 stycznia 2023 roku w naszej szkole funkcjonariuszka policji pani Dorotę Biernikowicz przeprowadziła pogadanki z uczniami wszystkich klas pierwszych. Tematem przewodnim była odpowiedzialność karna nieletnich oraz cyberprzemoc.

Młodzież dowiedziała się o odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencjach prawnych czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji, karach za zachowanie i działania w różnych miejscach, także w szkole. Policjantka uświadomiła młodzieży grożące im niebezpieczeństwa związane z przemocą rówieśniczą. Omówiła konsekwencje cyberprzemocy oraz zachowań agresywnych w stosunku do rówieśników. Wspomniała także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych.

Pogadanki funkcjonariuszki policji z uczniami miały podnieść świadomość prawną uczniów oraz wzbogacić wiedzę na temat różnych zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania. Spotkania można podsumować zdaniem: ZANIM COŚ ZROBISZ - POMYŚL O KONSEKWENCJACH!