Open menu
bip na www UONET+ zaloguj sie UONET+ dostep do edziennika UONET+ obejrzyj filmy Erasmus GI DeutschPlus GI mini SAVE 20200715 121541 projekt mini tablica 600 x 400 mm kafelek office 365 Rekrutacja 2023 2024

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

FILM PROMOCYJNY

TECHNIK PROGRAMISTA

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

KIERUNKI MECHANICZNE

KIERUNKI ŻYWIENIOWE
djembed djembed djembed djembed

 DSC0502Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie we współpracy z firmą Holstar wziął udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2023. ETUZ - jest to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego, z myślą o wysokiej jakości umiejętnościach i miejscach pracy. Inicjatywa obejmuje działania w krajach uczestniczących w całej Europie, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Ideą ETUZ jest podejmowanie działań zmierzających do współpracy z przedstawicielami pracodawców, szkoła nawiązała więc współpracę z firmą Holstar, która była sponsorem spotkania.

 W ramach wydarzenia odbyło się 9 spotkań, podczas których szkołę odwiedziło 287 uczniów szkół podstawowych ze Stargardu i okolic. W jednym ze spotkań uczestniczyli Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego i Niepublicznego Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Małgorzata Gucz oraz Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie pan Jerzy Hernet. Młodzież przygotowała wykład dotyczący podnoszenia kwalifikacji oraz dopasowania aspiracji i umiejętności młodych ludzi do możliwości na rynku pracy. Zaprezentowano charakter działań firmy Holstar i przygotowano poczęstunek na bazie ziemniaków pozyskanych od producenta. Goście mieli okazję zwiedzić pracownie i warsztaty szkolne.