t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Zajęcia w pracowni 3D

PANO 20210416 113612Nasi uczniowie na zajęciach praktycznych uczą się wytwarzać różne przedmioty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w jedynej takiej pracowni 3D w Polsce, która jest tak bogato wyposażona jeżeli chodzi o szkoły średnie.

Uczymi się obsługiwać międzyinnymi Autodesk Fusion 360, platformę oprogramowania do modelowania 3D, CAD, CAM i PCB w chmurze umożliwiającą projektowanie i wytwarzanie produktów.

Następnie zaprojektowane przedmioty drukujemy na naszych drukarkach 3D.

Uczniowie mają do swojej dyspozycji:

  • 12 drukarek Makerbot Sketch
  • drukarkę Makerbot Method X
  • drukarkę Makerbot Replicator Z18
  • drukarkę Formlabs Form 3
  • 12 drukarek Athorbot