t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Wycieczka III O

IMG20211012120600We wtorek 12 października 2021 roku odbyła się  długo wyczekiwana wycieczka integracyjna  klasy III O . Oprócz uczniów w wycieczce uczestniczyli rodzice i opiekunowie klasy.

Trasa wycieczki wiodła szlakiem stargardzkich zabytków "Stargard Klejnot Pomorza”. Zobaczyliśmy Basztę Tkaczy( Lodową), Basteję z hurdycją, Bramę Pyrzycką, Basztę Morze Czerwone, mury obronne. Uczniowie i rodzice zapoznali się z historią zabytków uznanych za ,,Pomnik Historii”.  Na zakończenie wycieczki wszyscy udaliśmy się na ciepły posiłek i herbatę . Wycieczka byłą bardzo udana i na długo zostanie w naszej pamięci.