t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

#SzkołaPamięta

2Dnia 26 października 2021 r. uczniowie Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wybrali się na pieszą wycieczkę na cmentarz komunalny w Stargardzie - Kluczewie. Głównym celem wycieczki było zaopiekowanie się opuszczonymi grobami oraz zapalenie na nich zniczy.

Uczniowie naszej szkoły doskonale wiedzieli, jak należy się zachowywać w takim miejscu. W trakcie spaceru po cmentarzu odczytywaliśmy tablice nagrobkowe na mogiłach, porządkowaliśmy opuszczone groby, zapalaliśmy znicze, z zadumą zatrzymywaliśmy się nad grabami. Z cmentarza udaliśmy się pod pomnik pamięci poległych żołnierzy Armii Czerwonej. Uczniowie postawili zapalone znicze na znajdujących się obok pomnika trzech symbolicznych nagrobkach żołnierzy. Tam nauczyciele zapoznali uczniów z historią Kluczewa. To była bardzo ważna lekcja która pozostanie uczniom w pamięci. Po powrocie do szkoły uczniowie wykonali prace plastyczne nawiązujące do tradycji związanymi z dniem Wszystkich Świętych i z Zaduszkami. Wykonane prace znalazły swoje miejsce na gazetce szkolnej.