t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

"Baśnie i Legendy z całego Świata".

20211029 105818W dniu 29 października 2021r, uczniowie klas IO i IIIO ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w spotkaniu w Filii Książnicy Stargardzkiej przy ul. Tańskiego z okazji Miesiąca Bibliotek pt: "Baśnie i Legendy z całego Świata".

Uczniowie poznali baśnie z różnych stron świata oraz obejrzeli chiński teatrzyk przedstawiający baśń "O rybaku i złotej rybce". Chętni uczniowie głośno przeczytali fragmenty ulubionych baśni i legend.
Organizatorzy: Monika Dobrodziej i Andżelika Zielińska

{gallery}2021/basnie-i-legendy-z-calego-swiata{/gallery}