t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

zabawa Mikołajkowa

image1W dniu 7 grudnia odbyła się zabawa Mikołajkowa w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Uczniów powitali na początku imprezy organizatorzy - Monika Dobrodziej i Andżelika Zielińska. Uczniowie opowiadali o prezentach Mikołajkowych i historii Świętego Mikołaja. Wzięli udział w konkursie na najpiękniej przyozdobioną czapkę Mikołaja oraz karaoke. Imprezie towarzyszyły gry i zabawy tematyczne.