t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - konkurs plastyczny ,, Owoce i warzywa – jem to, co smaczne i zdrowe’’

IMG 2554W ZS nr 5 odbyła się kolejna edycja konkursu plastycznego promującego kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród młodzieży ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.  Tym razem konkurs zatytułowany został  „Owoce i warzywa – jem to, co smaczne i zdrowe”.  Spośród wielu bardzo ciekawych prac wyłoniono pięć.

Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce: Justyna Tryba, Adam Baczkowski,

2 miejsce: Daria Pęcherzewska, Hubert Cichy, Dorian Lasota.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim  za udział – organizatorzy  M. Samujło, J. Izak.