t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - Konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsza kartka świąteczna’’

IMG 306416 grudnia 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie trzynastej edycji szkolnego konkursu ,,Najpiękniejsza kartka świąteczna’’. Konkurs ten, zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Prace były piękne, oryginalne i nawiązujące do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Laureatami konkursu zostali:

1 miejsce: Małgorzata Grzębowska, Nikola Wierzbowska, Damian Polański,

2 miejsce: Alicja Dobrek, Klaudia Krasowska, Krystian Kodź, Jakub Skotni.

 Wszystkim uczniom dziękujemy za udział, życząc sukcesów w kolejnych konkursach.

   Organizatorzy: M. Samujło, J. Izak,