t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Wielkanocne konkursy w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

IMG 5311Po raz kolejny odbyły się w naszej szkole konkursy plastyczne ,,Najpiękniejsza kartka świąteczna’’ oraz ,,Najpiękniejsza pisanka 2022’’.

Celem tych konkursów jest upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych z Wielkanocą. Młodzież wykonując te małe, różnobarwne arcydzieła rozwija swoją wrażliwość na sztukę, a także poznaje różne techniki zdobienia pisanek i kartek.

Serdecznie gratuluję laureatom konkursów, wszystkim dziękuję za udział – organizator Marzena Samujło