t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Konkurs plastyczny ,, Moja ukochana Mama’’ w SSPdP

IMG 587826 maja ogłoszono wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Moja ukochana Mama”, organizowanego dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiające do Pracy.

Wspaniała inwencja twórcza w połączeniu ze szczerym i otwartym sposobem postrzegania swych najukochańszych mam sprawiła, że miło było podziwiać nam te arcydzieła. W tym uroczym konkursie nie mogło być inaczej - każdy uczestnik został laureatem. Uczniom gratulujemy talentów i serdecznie dziękujemy za udział.
Organizatorki: Marzena Samujło, Justyna Izak.