t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

#szkolapamieta

20221028 131927W okresie poprzedzającym Święto Zmarłych uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy poznawali tradycje, zwyczaje związane z tym świętem w naszej kulturze.

Wspominali tych, którzy odeszli a należy o nich pamiętać. Przypomnieli sobie jak należy zachować się na cmentarzu. Dnia 28.10.2022 wraz z nauczycielami, zaopatrzeni w potrzebne akcesoria udali się na Cmentarz komunalny w Stargardzie – Kluczewie. Uczniowie w ciszy i skupieniu zapalili znicze na zaniedbanych grobach. Podczas spaceru po cmentarzu natknęli się na groby żołnierzy, na których również zapalili znicze.
To była ważna lekcja, która pozostanie uczniom w pamięci.