t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Konkurs plastyczny "Owoce i warzywa – jem to co smaczne i zdrowe’’

IMG 7700Konkurs, którego głównym celem jest kształtowanie wśród młodzieży wzorców zdrowego stylu życia cieszył się dużym zainteresowaniem.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod okiem swoich wspaniałych nauczycieli wykonali wiele ciekawych i atrakcyjnych prac zachęcających do prawidłowych nawyków żywieniowych. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział a laureatom gorąco gratulujemy.

Organizatorki: Marzena Samujło, Justyna Izak