Open menu

     ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim (wcześniej Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa) wyróżnił się w historii wielu olimpiad i konkursów szczebla krajowego. Uczniowie i ich opiekunowie zdobywali najwyższe laury w Olimpiadzie Sprawności Zawodowych Uczniów Szkół Technicznej Obsługi Rolnictwa, Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, Prawie Wynalazczym (Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości), Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Zielonych Dyplomach, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiadzie Innowacji Technicznych, Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym.


 

  • Laureaci OSZUSTOR

1973 - W. Kot

1974 - W. Kot, T. Gaik

1975 - A. Borzeszkowski, W. Kot, T. Gaik

1976 - A. Kwiecień, T. Gaik, J. Smoleń

1977 - W. Radomski

1978 - J. Smoleń

1979 - R. Mazański, K. Wasiluk

1980 - A. Skiba, B. Rajko

1981 - J. Sałapata, A. Skiba, J. Hołubowski

1983 - B. Kiwior, B. Olszewski, Z. Jarmowski

Opiekunowie:

mgr Stanisław Walewander

mgr Leon Bierwiaczonek

mgr Bogdan Borowicz

inż. Józef Mackiewicz


 

  • Laureaci OWT

1983 - P. Wasilec

1984 - A. Wesołowski, A. Skiba

1985 - J. Szałek

1986 - J. Szałek, S. Kusz

1992 - M. Osadowski

Opiekunowie:

mgr Leon Bierwiaczonek


 

  • Laureaci PRAWA WYNALAZCZEGO (OLIMPIADY WIEDZY O WYNALAZCZOŚCI)

1983 - S. Dusza, S. Misztela, W. Pawlica

1985 - W. Pawlica

1986 - S. Kusz, R. Zawisza, W. Pawlica

1987 - R. Zawisza, A. Zyśko, S. Kusz

1988 - R. Zawisza

1992 - P. Skibiński, Sł. Kopeć, M. Osadowski

1993 - P. Skibiński, Sł. Kopeć, A. Bąk

1994 - A. Bąk, M. Osadowski, P. Skibiński

2004 - G. Nowosad

2008 - K. Szyliński

2009 - K. Szyliński

2014 - Sz. Kisiel

Opiekunowie:

mgr Stanisław Kopeć

mgr inż. Ryszard Klimczewski

mgr Arkadiusz Zieliński

mgr inż. Krzysztof Szyliński


 

  • Laureaci ZIELONYCH DYPLOMÓW

1988 - P. Pałczyński

1989 - A. Gadomski, W. Orłowski, K. Włodarczyk

1991 - M. Proc, K. Szczypek

1992 - T. Wasilewicz

1993 - J. Zeleźniak

1994 - T. Sztylka

1997 - M. Kwaśniewski, R. Wrzosek

1998 - P. Seredyński, D. Winiarski

1999 - M. Stefaniak

2001 - M. Laskowski

2003 - P. Kaźmierczak

Opiekunowie:

mgr Stanisław Kopeć

inż. Józef Mackiewicz

inż. Stanisław Szumski

mgr inż. Zbigniew Steciuk

mgr inż. Ryszard Klimczewski


 

  • Laureaci TURNIEJU MŁODYCH MISTRZÓW TECHNIKI

1983 - D. Grek, R. Henning

1985 - M. Smela, B. Szatanek

1986 - J. Szałek, E. Szwarnóg, J. Augustyn

1987 - M. Janik, J. Szałek

1988 - S. Otorowski, W. Paradowski

1989 - W. Bobkowski, A. Gadomski

1990 - J. Kmieciak, W. Kucharski, Łężny

1991 - K. Drzewicki, M. Parlak, Z. Zajner

1992 - T. Wasilewicz

1993 - P. Radziszewski, A. Rozwód, M. Rzepecki, M. Galanka

1994 - P. Zieliński, K. Zarankiewicz

1997 - M. Paul

1999 - P. Hałasa, I. Mirota, A. Urbanek, K. Moras, J. Misztela, M. Stefaniak

2000 - M. Szafran

2001 - A. Łukomska, M. Chamulak, M. Laskowski

2002 - R. Podkopiak

2003 - P. Kaźmierczak

2004 - M. Kwiatkowska, M. Sobolewska

Opiekunowie:

mgr Stanisław Kopeć inż. Stanisław Szumski

mgr inż. Ryszard Klimczewski mgr inż. Zbigniew Steciuk

mgr inż. Barbara Misiak mgr inż. Mirosława Ćwirta

Józef Myszak


 

  • Laureaci OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

1982 - S. Stankiewicz

1983 - S. Stankiewicz, G. Tęcza

1984 - G. Tęcza, J. Górak, J. Hołubowski

1985 - A. Skiba, M. Smela, B. Szatanek

1986 - M. Smela, B. Olszewski, G. Natywa

1987 - M. Smela, G. Natywa, B. Jurec

1988 - R. Samujło, S. Zysko

1989 - R. Samujło, S. Kusz

1990 - P. Growiński, S. Dżugaj

1991- Zb. Zajner

1992- L. Jeger, M. Koszal, T. Wasilewicz

1993 - M . Włodarczyk, A. Kamiński, F. Manowski, S. Godlewski

1997 - C. Napierajczyk

1998 - B. Matkowski

2000 - A. Kułagowski

2001 - P. Stasiak

2002 - P. Stasiak

2004 - D. Kulawiak, G. Olszewski

2007 - M. Buchajczyk

2011 - A. Nowak

2012 – K. Sikora

2013 - K. Woźniak

2014 - K. Kaciupa

Opiekunowie:

inż. Stanisław Szumski

mgr inż. Zdzisław Kostrzewski

mgr inż. Józef Bułat

mgr inż. Jan Sałapata

mgr inż. Piotr Szczepaniak


 

  • Laureaci KONKURS WIEDZY O ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

2011 - K. Sikora

2012 - E. Brucka

2014 - J. Jagiełło, S. Młynarska, K. Walus

Opiekunowie:

mgr inż. Piotr Szczepaniak

mgr inż. A. Kuźniak


 

  • Laureaci OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH

2008 - M. Rożuk

2009 - M. Rożuk, P. Dobrudzki

2010 - A. Pasierbek, P. Frątczak, K. Siwicki, R. Lachowski

2011 – E. Kłos, P. Wroński

2012 - A. Jagiełło, G. Pigłowski, K. Mazuryk

2013 - Ł. Kamiński, M. Koszowski

2014 - K. Kaciupa

Opiekunowie:

mgr inż. Ryszard Klimczewski

mgr inż. Mirosława Ćwirta

mgr Arkadiusz Zieliński

Jan Kociuba


 

  • OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY

2005 - II miejsce w województwie

2007 - I miejsce w województwie, IX miejsce w kraju D. Opałka, B. Dąbek, W. Kotuliński

2008 - I miejsce w województwie, XI miejsce w kraju B. Dąbek, W. Kotuliński, T. Kowcun

2008 - B. Dąbek I miejsce w województwie indywidualnie

2009 - I miejsce w województwie, IX miejsce w kraju B. Dąbek, W. Kotuliński, T. Kowcun

2009 - T. Kowcun I miejsce w województwie indywidualnie

2010 - II miejsce w województwie

2012 - III miejsce w województwie D. Kopeć, R. Mazurek, R. Sokołowski

Opiekunowie:

mgr Arkadiusz Zieliński

mgr inż. Krzysztof Bielski


 

  • STYPENDYŚCI PREMIERA RP

1999 – Agnieszka Bartosiewicz

2000 – Piotr Opłaciński

2000 – Marcin Kuna

2000 – Dominik Kulawiak

2001 – Izabela Cebula

2001 – Patryk Stasiak

2002 – Izabela Cebula

2003 – Aleksandra Wrzeszcz

2003 – Ewelina Formela

2003 – Dominik Kulawiak

2004 – Aleksandra Wrzeszcz

2004 – Damian Ciemcioch

2004 – Ewelina Formela

2004 – Krzysztof Furman

2004 – Olga Rubaszewska

2005 – Ewelina Formela

2006 – Sebastian Białobrzeski

2006 – Joanna Kamińska

2007 – Karolina Mrozek

2008 – Krzysztof Szyliński

2009 – Agata Szala

2010 – Agata Szala

2011 – Agata Muzyka

2012 - Michalina Kaczmarek

2013 – Angelika Greguła

2014 - Oktawia Olszowa

2015 - Przemysław Zalewski

2016 - Łukasz Szala

2017, 2018 - Alicja Zubek